Portal NKRA Pendidikan

Portal NKRA ini boleh dicapai melalui url : http://www.moe.gov.my/nkra/ . Portal ini bertujuan untuk memantau dan juga dijadikan sebagai "one-stop center" bagi penyampaian maklumat mengenai prestasi pencapaian NKRA Pendidikan.

Sumber: KPM

No comments:

Post a Comment