Bulan Bahasa Kebangsaan
Bulan Oktober telah dijadikan sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan yang bertujuan untuk memantapkan, memperkukuh dan mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia dengan menguatkan rasa megah terhadap bahasa kebangsaan.

1 Bahasa, 1 Bangsa, 1 Negara


No comments:

Post a Comment